บริการรับทำเว็บไซต์

รับดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ Website Maintenance

บริการรับทำเว็บไซต์

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมา ในการทำเว็บไซต์ราคาถูก ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน มีดังนี้

อัตราค่าบริการทำเว็บไซต์

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำเว็บไซต์

1. ลูกค้าต้องแจ้งคอนเซ็บของเว็บไซต์กับทีมงานก่อนการดำเนินการออกแบบ
2. ในการทำเว็บไซต์นี้ไม่รวมค่าออกแบบโลโก้ แผนที่ แบนเนอร์ แต่หากลูกค้าต้องการแบบที่ไม่ซับซ้อนทางเราจะจัดทำให้ฟรี หากลูกค้ามีความประสงค์ที่ต้องการให้ทางเราออกแบบให้ ต้องชำระต่างหากนอกเหนือจากราคาทำเว็บไซต์
3. ก่อนการทำเว็บไซต์ลูกค้าต้องชำระมัดจำค่าทำเว็บไซต์ 50% พร้อมแจ้งชื่อโดเมน
4. ลูกค้าต้องส่งข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ ดังนี้
      4.1 โลโก้ แผนที่ ที่อยู่
      4.2 รูปภาพที่ต้องการลงเว็บ
5. การออบแบบเวบไซต์ใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน นับจากทางลูกค้าส่งข้อมูล เนื้อหา รูปภาพมาให้ทางทีมงานครบถ้วนแล้ว
6. เมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณืแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนคอนเซ็บการออกแบบที่แจ้งไว้ได้ หากต้องการเปลี่ยนคอนเซ็บ ลูกค้าต้องเสียค่าออกแบบใหม่
7. ในการแก้ไขข้อมูล : ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลได้ไม่เกิน 3 ครั้งก่อนจบงาน
8. เมื่อเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ 1 ) 50% ก่อนดำเนินงาน
งวดที่ 2 ) 50% หลังส่งมอบ หรือเว็บขึ้นใช้ได้จริง

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อุดรธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เทศโกโลตัสนาดี

หมายเหตุ

1. ยืนยันราคา 15 วันนับจากวันที่เสนอราคา
2. ดูแลหลังจากเว็บขึ้นใช้จริง เป็นเวลา 3 เดือน
3. แก้ไขข้อมูลได้ไม่เกิน 3 ครั้ง


Facebook Fanpage

DeesiteDesign

HTML/CSS
Opencart
Joomla
Wordpress
PHP